Słownik

W naszym słowniku znajdą Państwo wyjaśnienie najważniejszych wyrażeń związanych z naszą branżą.

Wyrażenie Wyjaśnienie
Stopień ochrony IP Stopnie ochrony IP zdefiniowane są przez normę DIN EN 60529.
Stopień ochrony wskazuje przydatność elementów elektronicznych w określonym środowisku.
Darstellung der IP Klassen
FMEA Fehler Modus und Effekt Analyse (analiza błędu i wpływu).
Metoda umożliwiająca analizę błędów podczas procesu produkcyjnego opisany przez normę DIN 25448.
Ciśnienie Jako wielkość fizyczna ciśnienie określa wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką działa.
Jednostką ciśnienia jest Paskal = 1 Pa = 1 N/m2. Jednostką pochodną jest 1 bar = 0,1 MPa.
Nadciśnienie Ciśnienie, które może krótkotrwale występować w urządzeniu i które nie powoduje zniszczenia przetwornika. Wpływ ciśnienia nie powoduje odksztalceń membrany ze stali nierdzewnej.
Ciśnienie Bersta Rodzaj ciśnienia powodujące odkształcenia membrany ze stali nierdzewnej oraz trwałe uszkdzenie przetwornika. Ciśnienie to niekoniecznie
Zakres pomiarowy Zakres ten definiuje specyficzny zakres ciśnienia, w którym sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do podanego zakresu pomiarowego.
Ciśnienie absolutne tzw. ciśnienie bezwzględne - ciśnienie to określane jest względem próżni
Ciśnienie względne Najczęściej spotykany sposób pomiaru ciśnienia to pomiar ciśnienia względem ciśnienia otoczenia.
Elementy wykonawcze elementy w układach regulacji, które na podstawie sygnału sterującego wyracowują sygnał wyjśsciowy do obiektu regulacji.
HALT Highly Accelerated Lifetime Test - wysoko przyśpieszony test na żywotność przetworników tzn. żywotność przetworników jest testowana z uwzględnieniem paramaterów odchylonych od normalnych
(vgl. ALT)
ALT Accelerated Lifetime Test - przyśpieszony test żywotności przetwornika stosowany przy sprawadzaniu jakości przetwornika z uwzględnieniem warunków otoczenia. Przetwornik sprawdzany jest pod względem cyklów temperaturowych, odporności na wszelkiego rodzaju ciśnienia oraz wibracje
(vgl. HALT)
Sygnał analogowy rodzaj sygnału, który może przyjmowań dowolną wartość z ciągłego przedziału. Dzięki funkcji matematycznej opisującej dany sygnał jego wartości mogą zostać określone w każdej chwili.
[VEI 704-01-03, IEV 351-21-53, vgl. DIN IEC 60050-351]
Przetwornik analogowo-cyfrowy układ służący do zmiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy.
Stała czasowa czas pomiędzy skokową przemianą sygnału wejściowego a czasem, podczas którego sygnał wyjściowy przyjumje wartość 63 % lub 90 % wartości pomiarowej
(włączając czas martwy) [DIN 16086:2006]
ATEX Przetworniki stosowane w strefach zagrożonych wybuchem spełniające wymagania dyrektywy 94/9/EG 1999/92/EG. Te wymagania spełniajł nasze produkty SMX i SMX 2
Produktübersicht
Częstotliwość awarii stosunek częstotliwości awarii do żywotności produktu
WIKIPEDIA Link
CANopen protokół komunikacyjny bazujący na CAN i gwarantujący kompatybilność danych w protokole BUS. Protokół ten został zdefiniowany przez CiA w latach 90- tych, pod koniec roku 2002 powstała norma EN 50325-4.
CAN Controller Area Network opisuje system Multi-Master-Bus służący do połączenia sieciowego urządzeń sterowniczych, czujników oraz elementów wykonawczych. Specyficzne dane oraz parametry zdefiniowane są w ISO 11898
Przetwornik cyfrowo-analogowy przetwarza sygnał cyfrowy na sygnał analogowy
Sygnał cyfrowy sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne.
Niezawodność niezawodność różnego rodzju systemów i produktów może zostać obliczona na podstawie wartości statycznych produktu. Wartości te zdefiniowane są przez normę DIN EN 13306, która przewiduje podanie specyficznych parametrów. W systemach nadających się do naprawy może zostać określona średnia dostępność, jak i żywotność (MTBF), natomiast w pozostałych systemach określona zostaje wartość MTTFd.
ZigBee bezprzewodowa transmisja danych dla aplikacji low-power, low-data-rate zdefiniowana wg. IEEE 802.15.4. Wspomagana szybkość transmisji to 20 kbit/s, 40 kbit/s i 250 kbit/s, zasięg do 100 m.