Najnowsze produkty

GL - Germanische Lloyd świadectwo

Przemysł stoczniowy rozwija się w ciągu ostatnich lat bardzo dobrze. Tym samym otrzymujemy coraz więcej zapytań o produkty spełniające nie tylko trudne wymogi tegoż przemysłu, ale również posiadające odpowiednie świadectwa. Te świadectwa potwierdzające, że produkty serii SML z prądowym sygnałem wyjścowym spełniają wymogi przymsłu stoczniowego, otrzymaliśmy od instytutu Germanischer Lloyd. Otrzymane świadectwo zachowuje swoją ważność dla produktów serii SML 16.0. To oznacza, że pętla prądowa ze specjalnym układem zabezpieczającym została poddana testom solnym wg. DIN EN ISO 9227 przy okazji, których sprawdzony został jednocześnie stopień ochrony IP wg. EN60529-9. Produkty podanne zostały również testom na wilgotne ciepło wg. EN60068-2-30, na specyficzne wibracje wg. EN60068-2-6 oraz różnego rodzaju testom elektronicznym np. wg. CISPR 16 na wysyłanie emisji, wg. IEC61000-4-4 na odporność na szybkie zmiany sygnału wyjściowego przetwornika w stanie nieustalnoym, jak i testom w polach magnetycznych o wartościach 10V/m do 2GHz. Produkty serii SML i SMH, które spełniły ww. wymogi, posiadają  odpowiednie świadectwo GL, które zachwuje swoją ważność dla zakresów pomiarowych do 2000 bar. Mamy możliwość zastosowania różnego rodzaju przyłączy procesowych od M10 do G1", jak i przyłączy elektrycznych od wtyczek aż do wyjść kablowych.

Przetwornik ciśnienia z dopuszczeniem wg. ECE R110

W celach naukowych zajęliśmy się pytaniem, jak bardzo na podstawie znanych nam technologii i zasobów, możemy nasze przetworniki ciśnienia z jednej strony wyposażyć w dodatkową możliwość rejestracji  pomiaru temperatury oraz jednocześnie zredukować wielkość zastosowanej obudowy oraz wagi. Skutkiem tychże badań jest nasz zminituryzowany czujnik ciśnienia i temperatury.

Kontrola ciśnienia przebiega tutaj poprzez znaną i wypróbowaną metodę zastosowania piezorezystancyjnego mostka pomiarowego na stali schlachetnej. Zastosowany rodzaj wkręcanego przyłącza procesowego M8 pozwala na pomiar ciśnienia do ok. 20 bar.   

Rodzaj sygnału wyjściowego to 0.5 do 4.5 V to sygnał ratiomateryczny przy zasilaniu 5V lub nieratiometryczny przy zasialaniu 12 V.

Kontrola pomiarowa temperatury przebiega za pomocą próbnika PT1000 o długości ok. 10 mm, który jest wbudowany zewnętrznie i tym samym umożliwia pomiar i kontrolę temperatury bezpośrednio w mierzonym medium.

Cała długość tego oto przetwornika wynosi tylko 45 mm łącznie z próbnikiem oraz wkręcanym przyłączem procesowym. Średnica obudowy wynosi 14 mm. Dotychczasowo używany rozmiar klucza wynosi 6 mm, długość przetwornika bez przyłącza wynosi 30 mm. Waga przetwornika może zostać zredukowana do ok. 25 gr. Przetwornik może zostać połączony z urządzeniem za pomocą kabla.

dalej do serii SML

dalej do serii SMO

Formularz kontaktowy

Zminiaturyzowany przetwornik ciśnienia i temperatury

W celach naukowych zajęliśmy się pytaniem, jak bardzo na podstawie znanych nam technologii i zasobów, możemy nasze przetworniki ciśnienia z jednej strony wyposażyć w dodatkową możliwość rejestracji  pomiaru temperatury oraz jednocześnie zredukować wielkość zastosowanej obudowy oraz wagi. Skutkiem tychże badań jest nasz zminituryzowany czujnik ciśnienia i temperatury.

Kontrola ciśnienia przebiega tutaj poprzez znaną i wypróbowaną metodę zastosowania piezorezystancyjnego mostka pomiarowego na stali schlachetnej. Zastosowany rodzaj wkręcanego przyłącza procesowego M8 pozwala na pomiar ciśnienia do ok. 20 bar.   

Rodzaj sygnału wyjściowego to 0.5 do 4.5 V to sygnał ratiomateryczny przy zasilaniu 5V lub nieratiometryczny przy zasialaniu 12 V.

Kontrola pomiarowa temperatury przebiega za pomocą próbnika PT1000 o długości ok. 10 mm, który to jest wbudowany zewnętrznie i tym samym umożliwia pomiar i kontrolę temperatury bezpośrednio w mierzonym medium.

Cała długość tego oto przetwornika wynosi tylko 45 mm łącznie z próbnikiem oraz wkręcanym przyłączem procesowym. Średnica obudowy wynosi 14 mm. Dotychczasoo używany rozmiar klucza wynosi 6 mm, długość przetwornika bez przyłącza wynosi 30 mm. Waga przetwornika może zostać zredukowana do ok. 25 gr. Przetwornik może zostać połączony z urządzeniem za pomocą kabla.

 

dalej do serii SME

DPX9I / DPSXU

Iskobezpieczny, elektroniczny przełącznik ciśnienia z prądowym lub napięciowym sygnałem wyjściowym

Przełącznik ciśnienia posiada oddaloną od elektroniki komórkę mierniczą, która może zostać zamontowana w strefach zagrożonych wybuchem. Element elektroniczny powinnien zostać zamontowany w strefie bezpiecznej.

 • Zakresy pomiarowe 0…5 mbar do 0…2000 bar
 • Zakres pomiarowy zmienny  4:1
 • Przełączanie sygnału 2x pnp
 • Certyfikat Atex II 1G Ex ia IIC T4 (tylko dla komórki mierniczej)
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Budowa maszyn
 • Technika środowiskowa
 • Pneumatyka itd.

PSX2

Iskrobezpieczna sonda poziomowa

Nasza iskrobezpieczna sonda poziomowa dla stref zagrożonych eksplozją posiada wspaniałe właściwości i jest hermetycznie zamknięta w obudowie ze stali szlachetnej. Do jej kolejnych właściwości należy jej stabilność długoterminowa oraz łatwość w obsłudze.

 • zakresy pomiarowe od 1m słupa wody do 250 m słupa wody 
 • dopuszczone dla strefy  0 – II 1G Ex ia IIB T4
 • dopuszczone dla strefy 1 – II 2G Ex ia IIC T4
 • pomiary poziomowe ciśnienia w zbiornikach, bakach, instalacjach wodnych
 • zastosowanie w otoczeniach i instalacjach wymagających spełnienia warunków ATEX

SMX2

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia dla zastosowań przemysłowych

Ten iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia może być zastosowany zarówno w strefie 0, jak i w strefie 1. Odpowiada on wymogom dyrektywy 94/9/EG. Jego wysoka dokłaność pomiarowa oraz kompaktowa budowa pozwalają na różnorodne i szerokie zastosowanie w przemyśle.

 • Zakresy pomiarowe od  0…10 mbar do 0…2000 bar
 • Certyfikat Atex dla stref 0 – II 1G Ex ia IIB T4 lub II 1G Ex ia IIC T4
 • Certyfikat Atex dla strefy 1 – II 2G Ex ia IIC T4
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł naftowy, gazowy itd.